tes

 

Home

Geschiedenis

Wat is een eendenkooi?

Kooibedrijf

Kooiker

Kooikershondje

Eenden

Beheer

Natuur

Excursies

Nieuws

Contact

Links

 

 

Kooibedrijf 

Het kooibedrijf is een kooibos met een plas in met midden met vangarmen. Vanuit het middel van de plas hebben de meeste eendenkooien een afpalingscirkel. De straal is bij elke kooi verschillend, bij eendenkooi Stokman is dit 1318m. In de afpalingscirkel mag de rust niet zomaar worden verstoord en mag er niet worden gejaagd met geweer. Degene die in deze cirkel wonen dienen dan ook aan te geven als ze van plan zijn om te gaan heien bijvoorbeeld omdat dit vooral in het vangseizoen de rust kan verstoren. Langs de vangarmen staan rietschermen in visgraat dit is ervoor dat de eenden de kooiker niet kunnen zien maar andersom wel. De eendenkooien zijn een belangrijk natuurgebied. Er komen zeer veel flora en fauna voor.

 Eendenkooi Stokman