tes

 

Home

Geschiedenis

Wat is een eendenkooi?

Kooibedrijf

Kooiker

Kooikershondje

Eenden

Beheer

Natuur

Excursies

Nieuws

Contact

Links

 

 

Eenden

Er zijn vele soorten eenden, de bekendste in de Wilde eend. Ook zijn er nog soorten zoals de zomertaling, de wintertaling, pijlstaarteend, kuifeend, tafeleend, slobeend en bergeend. In de eendenkooi komen in de herfst veel wintertalingen voor, deze mogen wij niet vangen. De wilde eend komt ook veel voor, deze mogen we wel vangen. In de kooi maken we gebruik van staleenden. Dit zijn eenden die opgegroeid zijn in de eendenkooi en die weten wie wij zijn en vooral wie het hondje is. Ook weten zij dat ze elke avond daar voer kunnen halen en daarom komen ze altijd weer terug. De staleenden dienen ervoor om de wilde eenden te lokken door ze te vertellen dat ze in de eendenkooi eten krijgen en lekker in rust kunnen badderen. De staleenden zijn niet zo mak dat je ze kan vast pakken.

 Eendenkooi Stokman